planning weekplanning week

Rioolreiniging, rioolinspectie en Rioolrenovatie in de gemeente Ooststellingwerf

Vandervalk+degroot reinigt, inspecteert en renoveert de komende periode een gedeelte van het ondergrondse (hoofd)rioolstelsel van de gemeente Ooststellingwerf .

Rioolreiniging en inspectie:
Voor de gemeente brengen wij de komende tijd een gedeelte van het riool in kaart door dit eerst te reinigen en direct daarna te inspecteren. Aan de hand hiervan krijgt de gemeente een beeld van de staat van het rioolstelsel. Hierdoor kan de gemeente besluiten om riool te vervangen of zoals u verderop kunt lezen te renoveren. D.m.v. huis aan huis brieven zult u worden ingelicht wanneer wij bij u in de straat aanwezig zullen zijn.

Rioolrenovatie:
Uit eerder uitgevoerde rioolinspectie's is naar voren gekomen dat enkele rioolgedeeltes gebreken vertonen die hersteld moeten worden. Dit doen wij door het aanbrengen van (deel)kousen aan de binnenzijde van het riool. Ook kan het voorkomen dat er obstakels in het riool aanwezig zijn die door de normale reiniging niet uit het riool verwijderd kunnen worden. Met een speciale robot zorgen wij ervoor dat deze obstakels worden verwijderd.

waterjetin put takelen

Doordat wij alle werkzaamheden kunnen uitvoeren via putten (grote ronde deksels) in de weg, wordt langdurig overlast door rioolvervanging en graafwerkzaamheden voorkomen.

Heeft u vragen/klachten/opmerkingen over de werkzaamheden? Vul dan het contactformulier rechts op deze pagina in.

BIJ CALAMITEITEN MBT DE RENOVATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 06 12981398

Bij overige vragen 0561 - 693113

Innovatief

ONDERGRONDS

Disclaimer
Links

Informatie aanvragne

Vraag hier uw informatie aan
ontvang binnen 24 uur een reactie.

Privacy Statement

vandervalk+de groot
vandervalk degroot footer
logo goed